Välkommen till min webbplats

Jag heter Simon Hansell och arbetar som religions- och psykologilärare vid Gymnasiet i Petalax (Malax, Finland). Den här webbplatsen har jag skapat för att presentera hur jag använder mig av digitala verktyg i undervisningen. Jag har grupperat alla digitala verktyg enligt listan till vänster (marginalen). Jag har valt ut dessa verktyg eftersom jag anser att de stöder mitt undervisningsarbete och ger ett pedagogiskt mervärde. Eftersom jag också fungerar som IKT-pedagog för alla skolor i kommunerna Malax och Korsnäs, kommer jag att på denna webbplats även ta upp digitala verktyg som jag anser att lärare inom den grundläggande utbildningen kan ha nytta av. Jag fattar mig relativt kort och går inte in på tekniska detaljer, så ifall det uppkommer frågor angående ett visst verktyg, ta gärna kontakt.

 

Creative Commons-licens
IKT i lärarens vardag is licensed under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell License.