Lärplattform

Med lärplattform menas en webbaserad lärmiljö. Vid Gymnasiet i Petalax använder vi oss av lärplattformen Fronter som för övrigt används av många andra finlandssvenska skolor på andra stadiet. Fronter kan ses som en virtuell skolbyggnad som innehåller olika korridorer (undervisningsämnen) och rum (kurser). Fronter används i Petalax som en plattform för undervisning både lokalt och på distans. I korthet betyder detta att läraren sätter ut olika typer av kursmaterial och uppgifter åt elever na. Tack vare denna webbaserade plattform kan eleverna tillgodose kursmaterialet oberoende av tid och rum. Lärplattformen möjliggör mångsidig interaktion mellan lärare och elever.

 

Nedan en kort video om hur mina kursrum i psykologi i allmänhet ser ut.

 

 

 

Tack för att du kommenterar

Hittade inga kommentarer.

Ny kommentar