LIVE-verktyg

Med LIVE-verktyg menar jag här främst sådana verktyg som fungerar i realtid, exempelvis Skype, RSS och TodaysMeet. Jag använder mig främst av Skype och RSS som jag kommer att berätta mera om i detta avsnitt.

Tack för att du kommenterar

Hittade inga kommentarer.

Ny kommentar