TodaysMeet

Ett bra verktyg för att upprätthålla kontakten i realtid med en större publik är TodaysMeet. Det fungerar på så sätt att du enkelt skapar ett virtuellt rum på webben där åhörarna kan skriva inlägg i form av exempelvis frågor. Dessa inlägg dyker upp i realtid på webbsidan och det enda som krävs av deltagaren är en dator, surfplatta eller smarttelefon med internetuppkoppling.

 

I min undervisning har jag använt mig av TodaysMeet som ett verktyg för elever att skapa och dela med sig av begreppsdefinitioner. Jag har låtit eleverna sitta och arbeta självständigt med ett kapitel i boken där uppgiften är att plocka fram centrala begrepp som ska definieras. Eleverna publicerar sina svar på TodaysMeet och således uppstår ett flöde av definitioner som alla elever kan följa med i realtid. Jag har valt ut en elev som fungerar som sekreterare. Denna elev flyttar efterhand över definitionerna (drag and drop) från TodaysMeet till vårt gemensamma kursrum på Fronter och således sparas slutresultatet på vårt interna kursrum. Min uppgift som lärare är att följa med flödet (på smartboarden) och eventuellt kommentera när någon elev skrivit en bristfällig definition.

 

Ett annat tillfälle där jag ibland  brukar utnyttja TodaysMeet är när jag är ute på fältet och håller föreläsniningar och workshops. Jag ger deltagarna tillgång till rummet (via en länk) och därefter får de skriva in frågor, åsikter och funderingar antingen anonymt eller personligt. Enligt mig sänks tröskeln för att ställa frågor när man kan göra det virtuellt, framför allt i en miljö där det är många deltagare på plats (massföreläsning).

 

 

Tack för att du kommenterar

Intressanta interaktionsmöjligheter

Datum: 26.03.2015 | Av: Eva Holm

Du visar verkligen på hur elevernas delaktighet kan öka med didaktisk användning av molntjänster! Tack!

Ny kommentar