Sociala medier

Sociala medier blir mer och mer en naturlig del av ungdomars vardag, även i skolan. Jag tar här inte ställning till vad som definieras som sociala medier utan nöjer mig med att lyfta fram Facebook, Twitter , Scoopit  och Wikipedia som utmärkta verktyg i skolan.

Tack för att du kommenterar

Hittade inga kommentarer.

Ny kommentar