Facebook

Vilken roll Facebook ska ha i skolan är en omdebatterad fråga. Min personliga åsikt är att jag än så länge inte har något behov av att vara vänner med mina elever på Facebook eller använda tjänsten i min undervisning. Lärplattformen Fronter som vi alltså använder oss av i Petalax fungerar tillräckligt bra när det gäller interaktionen mellan mig och mina elever.

 

Däremot ser jag Facebook som en utmärkt kanal för marknadsföring av skolan. I augusti 2012 skapade jag en Facebooksida för Gymnasiet i Petalax för vilken jag själv samt en kollega är ansvariga administratörer. Facebooksidan fungerar som skolans ansikte utåt, som ett komplement till skolans hemsida. Därtill har vi valt ut två elever som numera har administratörsrättigheter. Tanken är att dessa två elever ska fungera som skolans ambassadörer, dvs se till att skolan får synlighet i sociala medier, i detta fall på Facebook. De ansvariga eleverna får efter läsårets slut en tillämpad kurs för detta arbete.