Twitter

Twitter är en mikroblogg där användaren läser och skriver korta meddelanden eller s.k tweets. Jag har börjat använda Twitter så sent som i februari 2012 och ångrar endast att jag inte gått med tidigare. Jag ser Twitter som ett utmärkt verktyg för läraren att skapa sociala nätverk i arbetet. Twitter har blivit mitt "utvidgade kollegium" och har fungerat som en fortbildningsplats för mig som lärare. Det bästa med denna "fortbildning" är att den är gratis och oberoende av tid och rum.

 

Jag ser i detta skede Twitter främst som ett verktyg för mig som lärare att knyta kontakter och fortbilda mig men jag ser också en potential i att plocka in Twitter i skolan och undervisningen. Jag tweetar främst om ämnen som har att göra med den digitala skolan (#digiskola) och skolämnena religion (#skolrella) och psykologi (#skolpsykka). Via #skolrella och #skolpsykka kan mina elever ta del av intressant webbmaterial/undervisningsmaterial att använda i sina presentationer eller projektarbeten. Via dessa hashtaggar kommer man också till webbplatsen Scoopit där jag samlat allt material. Jag saknar dock ämneskolleger att följa på Twitter. En styrka med Twitter är att det möjliggör delning av lärresurser ämneskolleger emellan. Läs gärna mer om detta i mitt blogginlägg "Delning av lärresurser i sociala medier".

 

Mitt användarnamn på Twitter är  @SimonHansell.