Wikipedia

Wikipedia är välbekant för de flesta lärare och elever. Det finns delade meningar om detta uppslagsverk på nätet som skapas av både amatörer och proffessionella. Vilken åsikt man än har om Wikipedia ser jag det som ett utmärkt verktyg för att diskutera källkritik på webben. Som lärare använder jag mig av Wikipedia för att få eleverna att förstå skillnaden mellan primära och sekundära källor.

 

Under vårterminen 2013 kommer jag att hålla en webbkurs i skolan där vi kommer att behandla problematiken kring Wikipedia. Det har ju visat sig att gymnasister i Finland har bristande kunskaper när det kommer till källkritik på internet. Se gärna Carita Kiilis avhandling vid Jyväskylä universitet. Jag får således orsak att återkomma till detta ämne längre fram.