Online verktyg

Med online verktyg menar jag i detta sammanhang olika slag av program och webbsidor som fungerar gratis och som inte kräver nån nerladdning. Dessa program behöver alltså inte installeras på datorn utan de kan användas direkt i webbläsaren. Av dylika program och webbsidor tar jag här upp screencast , prezi, papunet och google earth.

Tack för att du kommenterar

Papunet

Datum: 14.10.2012 | Av: Johan Holmqvist

Bra tips... ska undersöka närmare tillsammans med mina elever
(deltog i Workshopen 13.10)

Ny kommentar