Google Earth

De flesta torde vara bekanta med Google Earth med vars hjälp man kan göra virtuella resor runt hela jorden. Google Earth kommer till sin rätta på en interaktiv tavla som exempelvis Smartboard eftersom det förstärker det visuella intrycket. Jag brukar använda mig av programmet för att helt enkelt visualisera en viss plats som vi diskuterar i klassrummet. Ofta har det för mig handlat om religiösa platser som exempelvis Mecka och Rom. Det jag speciellt gillar med Google Earth är möjligheten att få tillgång till foton som människor tagit på en viss plats. Detta förstärker den kunskapsmässiga sidan hos programmet. Även eleverna brukar använda Google Earth i samband med att sina presentationer. Nedan ett kort videoklipp av en presentation där en elev bl a använder Google Earth (1:55-2:40) för att visualisera Forum Romanum i Rom.