Prezi

Prezi är ett webbaserat presentationsprogram som fungerar direkt i webbläsaren och kräver således inte nerladdning av nån programvara. Prezi har oändligt stor arbetsyta och har ett mer cirkulärt upplägg. Det betyder att i motsats till presentationsprogrammet powerpoint där innehållet presenteras linjärt så fungerar prezi mer icke-linjärt. Man placerar ut olika cirklar och ramar som innehåller information och navigerar mellan dem med hjälp av att zooma in och ut. Arbetsytan består således av en massa olika information (text, bilder, videoklipp) i icke-kronologisk ordning men användaren kan själv skapa en kronologi med hjälp av stigar om han så vill.

 

Jag ser en styrka i prezi när det kommer till layout och helhetsintryck. Därför har jag valt att i första hand använda prezi för att skapa en helhetsbild av kursens innehåll. Jag bygger upp största delen av mina presentationer i Notebook och har således inte behov av prezi i själva undervisningen. Däremot har jag valt att bygga upp en grundstruktur för varje kurs i prezi som finns integrerat i Fronterrummet. Jag ger sedan eleverna tillgång till denna prezipresentation för att kunna redigera den, dvs utvidga innehållet. Således förvandlas prezin från ett "skelett" till en "människa" med kött på benen. Min roll som lärare blir att övervaka processen och rätta till eventuella felaktigheter. Annars är det eleverna själva som tillsammans skapar kursöversikten. Än så länge har eleverna gjort detta på sin fritid (under en period) vilket gjort processen mycket långsam och arbetet har blivit på hälft. Jag överväger att i fortsättningen sätta lektionstid på detta för att se hur processen då utvecklas. Tanken är ju också att nästa grupp skall få ta vid där den föregående gruppen slutade.

 

Den pedagogiska tanken med detta är kollaborativt lärande, dvs eleverna skall tillsammans skapa kunskap. Alla bidrar med något och alla får ta del av helheten som hoppeligen blir lyckad. Prezipresentationen fungerar således som en sammanfattande översikt av kursens innehåll. Tanken är också att eleverna ska kunna återgå till denna presentation för att repetera helheterna inför exempelvis provtillfället.

ELEVPRESENTATION

Mina elever gillar att skapa presentationer i prezi. Nedan ett exempel på en presentation av Jasmine Nedergård om meditation i psykologi.

Tack för att du kommenterar

Hittade inga kommentarer.

Ny kommentar