Socrative

Socrative är ett bra verktyg för att skapa enkla digitala förhör eller prov på webben. Dessa prov kan skapas som flervalsfrågor eller som frågor med korta öppna svar. Flervalsfrågorna är självkorrigerande. Det kostar ingenting, men du behöver registrera dig för att du ska få tillgång till ett virtuellt rum där du gör alla dina prov, editerar dem och delar dem med andra (frivilligt). I samband med att du registerar dig får ditt rum en viss nummerserie som du ger åt eleverna när de ska utföra ett prov. Du kan mig veterligen skapa hur många prov som helst men max 50 personer kan delta i provet samtidigt. Eleverna utför provet på sin egen dator, surfplatta eller smarttelefon och de får omedelbar respons på sina svar (vid flervalsfrågor).

 

Jag har använt mig av Socrative sedan hösten 2012 för att göra korta läxförhör i både religion och psykologi. Fördelarna med Socrative är att det är mycket användarvänligt och flervalsfrågorna är självkorrigerande. Medan eleverna svarar på frågorna kan jag följa med i realtid hur långt respektive elev kommit i provet samt se hur många rätta svar de fått. När alla elever besvarat frågorna ser jag en sammanställning eller rapport på hur det gått i provet. Denna rapport kan jag välja att sända som excel-fil till min e-post. Detta möjliggör att jag kan se mer detaljerat hur det gått för eleverna i respektive fråga.

 

Jag använder Socrative numera endast för flervalsfrågor med färdiga svarsalternativ eftersom det är rätt besvärligt att korrigera de öppna svaren i excel. En av styrkorna i Socrative är att du som lärare får resultatet direkt ifall du endast har gjort flervalsfrågor. Däremot är det en svaghet i sig att bara ha flervalsfrågor eftersom det inte på samma sätt mäter fördjupad kunskap hos eleven. Men som ett verktyg för att snabbt och enkelt kolla upp elevernas kunskapsnivå i ett visst ämne vid en viss tidpunkt så fungerar Socrative i min mening bra. Det är dock viktigt att komma ihåg att övervaka provet i normal ordning ifall man inte vill att eleverna ska ha möjlighet att söka upp svaren på internet. Provet i sig kräver ju internetuppkoppling.