Webnode

Med Webnode kan du enkelt göra en egen webbsida, och det är gratis. Du behöver dock registrera dig så att du kan logga in på ditt personliga konto. Du kan skapa flera olika webbsidor inom samma konto. Du behöver inte installera något program utan allt arbete sker i webbläsaren. När du skapar en ny webbsida kan du till en viss del bestämma själv under vilken adress webbsidan visas. Ifall du väljer gratisversionen så kommer din webbdress att innehålla ordet ”webnode”. Ifall du är beredd att betala en liten slant (kring 20 euro/år) får du skapa en egen domän, dvs du får en egen webbadress som du själv väljer (som inte redan är upptaget). Med gratisversionen får du upp till 100MB lagringsutrymme på servern. Läs mera om de olika funktionerna här.

 

Den största fördelen med Webnode som jag ser det är användarvänligheten. Det är helt enkelt lätt att skapa en ”vanlig” webbsida som innehåller text, bilder, videoklipp och olika slags forum. Att lagringsutrymmet (i gratisversionen) är endast 100MB ser jag inte som nåt större problem eftersom stora filer (exempelvis videofiler) kan lagras på externa webbplatser (youtube). Större filer kan också lagras i diverse personliga molntjänster (exempelvis Skydrive eller DropBox) till vilka man sedan länkar från sin webbsida.

 

Pedagogiskt ser jag stora fördelar med Webnode. Jag vill lära mina elever att inte endast vara goda konsumenter av internet utan också bli aktiva producenter på internet. Det betyder alltså att eleverna lär sig producera eget material och nya källor på internet. Som jag ser det befrämjas lärandet av en aktiv och medveten digital delaktighet som också stärker elevens digitala identitet. Som jag ser det är Webnode ett utomordentligt verktyg för att åstadkomma detta.

 

Ett exempel på en webbplats som mina elever har skapat under några dagar i februari 2013 är WWW - Wara eller inte Wara på Webben. Ett annat exempel är min egen webbplats IKT i lärarens vardag där du nu befinner dig.